Burgerlijk Procesrecht

Van Cooth Advocatuur

Dirk Hartogstraat 203
4812 GE Breda

T. 076 523 67 80
E. info@vancooth.nl
De vaststellingsovereenkomst op de comparitie na antwoord, (in samenwerking met mr. J.W. Westenberg), ORP 2013, nr. 5, pag. 20 - 27
Reglement tot bekortinge van de processen, soo in crimineele als civile saacken, voor beyde de Hoven van Justitite in Holland gearresteert (1728), met een inleiding, Stein-Breda 2012
De Kantonrechter in het beslag- en executierecht
, (in samenwerking met mr. J.W. Westenberg) BER 2012, nr. 5, pag. 15 - 19 en  Stein-Breda 2012, ISBN 9789081906203
Dagvaarding en herstelexploot
, Een toelichting en uitleg van de inleidende dagvaarding inclusief model, Voordracht 26 november 2009
Exploot van dagvaarding,
Voordracht SNG/KBvG 20 november 2009
Niet-ontvankelijkheid
, JBPr 2009, pag. 176
Rekest-civiel en herroeping,
Noot onder Gerechtshof Amsterdam, 25 januari 2007,  Zinhagel/FNV,  JBPr 2007, 79
Incidenten en processuele weren
,  JBPr 2007, pag. 323
Nieuw Burgerlijk Procesrecht
, BJU, 's-Gravenhage 2002, ISBN 9789054541806
De dagvaardingsprocedure in eerste aanleg
, bijdrage aan Voorontwerp burgerlijke rechtsvordering, De eerste Stein geworpen, congresbundel wegens het afscheid van mr H. Stein als advocaat te Zwolle, Tjeenk Willink, Zwolle 1994
Het pleidooi
, bijdrage aan Te Pas, bundel wegens het afscheid van prof. mr P.A. Stein als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, Kluwer, Deventer 1992
[Disclaimer]
Steun een goed doel naar keuze en bestel uw boeken bij:
Procederen en bewijzen
mr. H.A. Stein

Paperback | 194 Pagina's | SDU | 2016
  ISBN: 978 901 2398 299