Ondernemers

Van Cooth Advocatuur

Dirk Hartogstraat 203
4812 GE Breda

T. 076 523 67 80
E. info@vancooth.nl
Voor ondernemers is onze prijsstelling concurrerend. De afspraken over het tarief worden gemaakt bij de aanvang van de zaak.

In incassozaken hanteren wij het incassotarief zoals is vastgesteld door de rechtbanken. Daardoor is altijd inzichtelijk wat de kosten zijn.

Wij bieden de mogelijkheid van een gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dat gesprek kunt u het probleem schetsen en wij zullen aan kunnen geven wat een advocaat voor u kan betekenen en tevens een indicatie van de kosten kunnen geven. U hoeft daarvoor slechts een afspraak te maken zodat het gesprek kan plaats vinden op een dag en tijd die u goed uitkomt.

Naast de zuivere kosten van de advocaat (de door hem bestede tijd maal het uurtarief, vermeerderd met kantoorkosten en BTW) maakt de advocaat ook andere kosten in verband met opdrachten aan derden (denk aan deurwaarderskosten, kosten publicaties, griffierechten van de rechtbank) en mogelijk nog reis- en verblijfkosten.

Degene die door een rechter in het ongelijk wordt gesteld, moet de proceskosten van de winnende partij vergoeden. De proceskosten zijn altijd lager dan de werkelijke kosten van de advocaat, zodat de winnende partij er eigenlijk altijd op verliest.