Goed beslagen

Van Cooth Advocatuur

Dirk Hartogstraat 203
4812 GE Breda

T. 076 523 67 80
E. info@vancooth.nl
Vormen en aspecten van het Nederlands
privaatrechtelijk executie- en beslagrecht
mr. H. Stein, bewerking mr H.A. Stein
Paperback | 179 pagina's | Kluwer  | 2010
ISBN: 978 90 13 05513 9  |  NUR 822-209


Een boek bedoeld voor de dagelijkse praktijk van advocaten, deurwaarders en rechters. Er is gestreefd naar een overzichtelijke uiteenzetting van alle formaliteiten en termijnen die bij beslagen in acht genomen moeten worden. Goed beslag vereist echter ook inzicht in de materieelrechtelijke achtergronden. Daarom is de uiteenzetting niet beperkt tot de verhaalsbeslagen en de reŽle beslagen, maar wordt mede aandacht besteed aan de materieelrechtelijke aspecten van het executierecht, met inbegrip van de parate executie. In de vierde druk is niet alleen nieruwe wetgeving verwerkt, maar wordt tevens relevante rechtspraak behandeld.
Steun een goed doel naar keuze en bestel dit boek bij: