Klachtenregeling

Van Cooth Advocatuur

Dirk Hartogstraat 203
4812 GE Breda

T. 076 523 67 80
E. info@vancooth.nl
Ons kantoor doet zijn best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.

In dat geval verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw advocaat. Wij zullen dan in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. De oplossing zullen wij u schriftelijk bevestigen.

Mocht ons overleg onverhoopt niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor hebt voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

U kunt uw klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen. De Geschillencommissie doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliŽnten of in de vorm van een bindend advies als het geschil door een particuliere cliŽnt wordt aangebracht.

De Geschillencommissie Advocatuur behandelt uitsluitend klachten tegen advocaten en is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht hebt op een schadevergoeding. De Geschillencommissie is ook bevoegd te oordelen over schadeclaims tot maximaal Ä 10.000. Hogere schadeclaims kunt u alleen aan de Geschillencommissie voorleggen als u de claim uitdrukkelijk beperkt tot Ä 10.000.

Meer informatie treft u aan op de website van de Geschillencommissie Advocatuur.