Cursus Beslagrecht

Van Cooth Advocatuur

Dirk Hartogstraat 203
4812 GE Breda

T. 076 523 67 80
E. info@vancooth.nl
Beslagrecht is continu in ontwikkeling. Het is in het belang van de beslagleggend advocaat en van zijn clint op de hoogte te zijn van die ontwikkelingen teneinde daarmee voordeel te kunnen doen en aansprakelijkheid te voorkomen.

Cursus Actualiteiten beslagrecht
Wij bieden u - desgewenst in nauwe samenwerking met Law @ Work B.V. - een cursus van drie uur, waarin aan de actualiteiten en  valkuilen in het beslagrecht aandacht wordt besteed.

Aandacht wordt besteed aan:
de verklaring derdenbeslag;
beslag en registergoed;
Vormerkung;
beslag en gemeenschap;
cumulatie van beslagen;
verdeling en rangregeling;
andere actualiteiten

Spreker
Als docent treedt op mr. H.A. Stein. Mr. Stein heeft een grote expertise op het gebied van het burgerlijk procesrecht en het beslag- en executierecht. Hij houdt zich als advocaat binnen ons kantoor bezig met het algemene verbintenissenrecht, contractenrecht en burgerlijk procesrecht. Naast de reguliere praktijk is hij als gastdocent verbonden geweest aan de Universiteit Leiden en is hij docent voor onder meer het Centrum Postdoctoraal Onderwijs van de Universiteit Nijmegen, Kluwer Opleidingen, SDU Juridische Opleidingen en Law @ Work en publiceert hij boeken en artikelen op het gebied van voornamelijk het burgerlijk procesrecht en het beslag- en executierecht.

Locatie en bereikbaarheid
De cursus kan worden gegeven op een door u bepaalde locatie, bij voorbeeld bij u op kantoor.  Daardoor is direct contact met de docent mogelijk.

Studiepunten
U draagt er zelf zorg voor dat aan deelname opleidingspunten worden toegekend in het kader van de Verordening Vakbekwaamheid middels presentielijsten voor aankomst en vertrek.

Kosten
De kosten bedragen voor een cursus van 3 uren
1.500,- (steeds excl. BTW en excl. reiskosten ad 0,40 p/km) bij maximaal 20 deelnemers, 
1.750,- bij maximaal 30 deelnemers en
2.000,- bij meer dan 30 deelnemers.

Materiaal
Het cursusmateriaal (syllabus) wordt u digitaal aangeleverd. U zorgt zelf voor tijdige verspreiding onder de deelnemers.


In House cursus
Indien u de voorkeur geeft aan een andere cursus op uw eigen kantoor kunt u ook contact opnemen met
Law @ Work B.V., e-mail info@lawatwork.nl.
Cursus in Corona-tijd

Er gaat niets boven een cursus op locatie. Als u ons meldt wat uw maximale capaciteit is, doen wij u graag een passende offerte.