Overig

Van Cooth Advocatuur

Dirk Hartogstraat 203
4812 GE Breda

T. 076 523 67 80
E. info@vancooth.nl
Reglement tot bekortinge van de processen, soo in crimineele als civile saacken, voor beyde de Hoven van Justitite in Holland gearresteert (1728), met een inleiding, Stein-Breda 2012
Preferentielijst 2011
Advocaat als Ondernemer
, Kluwer, Deventer 2006, ISBN 9789013030655
Advocaat als Ondernemer
, Kluwer, Deventer 2003, ISBN 901300556
2025 BW, of: Waarom Van Mourik gelijk had en het nu niet meer heeft
, WPNR (1986) 5804
De bescherming van derden te goeder trouw in geval van bewind
, WPNR (1986) 5795
Fiduciaire rechtsverhoudingen in het Romeins recht, RUG 1985
Bewind, kanttekeningen en een suggestie. RUG 1984
[Disclaimer]
Steun een goed doel naar keuze en bestel uw boeken bij: