SDU Commentaar Burgerlijk Procesrecht

Van Cooth Advocatuur

Dirk Hartogstraat 203
4812 GE Breda

T. 076 523 67 80
E. info@vancooth.nl
SDU Commentaar Burgerlijk Procesrecht
Hardcover | 2.333 pagina's | SDU  | 2012
ISBN: 978 90 12 38747 7 


In SDU Commentaar Burgerlijk Porcesrecht worden de artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van de EEX-Verordening artikelsgewijs becommentarieerd. Per artikel vindt u bovendien een actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur.

De deskundige auteurs richten zich met dit commentaar op de jurist in de praktijk. De artikelen zijn diepgaand maar op de praktijk gericht becommentarieerd.

Mr. H.A. Stein verzorgde het commentaar op onder meer het executoriaal beslag en de executie van roerende zaken, op onroerende zaken, op luchtvaartuigen en op vaartuigen.
Steun een goed doel naar keuze en bestel dit boek bij: