de Advocaat als ondernemer

Van Cooth Advocatuur

Dirk Hartogstraat 203
4812 GE Breda

T. 076 523 67 80
F. 076 523 67 89
E. info@vancooth.nl
mr. H.A. Stein
Paperback | 152 Pagina's | Boom Juridische uitgevers  | 2007
ISBN: 978905454290 2
Hoe komt een overeenkomst tot stand? Hoe leg ik een overeenkomst schriftelijk vast? Wat is het nut van schriftelijke vastlegging van een overeenkomst? Hoe verkrijg ik de eigendom? Wat zijn algemene voorwaarden? Hoe verkrijg ik zekerheid voor de voldoening van de verplichtingen van de wederpartij?
Op deze en andere vragen geeft dit boek een antwoord.De opzet van het boek brengt met zich mee dat niet alleen aandacht wordt besteed aan de totstandkoming van een overeenkomst en aan de daaraan te stellen eisen, maar ook aan de uitvoering van de verbintenissen uit die overeenkomst en aan aspecten van het bewijsrecht.
mr. Stein heeft zich ten doel gesteld in begrijpelijke taal te schrijven om het boek geschikt te maken voor iedereen die niet dagelijks bezig is met juridische vraagstukken. Aan de hand van praktijkvoorbeelden komt een breed scala van overeenkomsten aan bod, variŽrend van een eenvoudige koopovereenkomst van een enkele cd tot de overdracht van een complete onderneming, van een simpele overeenkomst van geldlening tot een huurovereenkomst met betrekking tot woonruimte. Tevens bevat het boek modellen van enkele veel voorkomende contracten, die gehanteerd kunnen worden als standaardcontracten. Dit boek is dan ook zeer bruikbaar voor onderwijsdoeleinden.