Nieuw burgerlijk procesrecht

Van Cooth Advocatuur

Dirk Hartogstraat 203
4812 GE Breda

T. 076 523 67 80
F. 076 523 67 89
E. info@vancooth.nl
mr. H.A. Stein
Paperback | 193 Pagina's | Boom Juridische uitgevers  |  2002
ISBN: 905454180 6

Met ingang van 1 januari 2002 werd het burgerlijk procesrecht op een aantal vlakken ingrijpend gewijzigd. Dit boek behandelt de belangrijkste wijzigingen en is bedoeld voor de dagelijkse praktijk van advocaten, deurwaarders en rechters. Er is gestreefd naar een heldere uiteenzetting aan de hand van de jurisprudentie en de literatuur van de formaliteiten die bij een procedure in acht genomen moeten worden.