Particulieren

Van Cooth Advocatuur

Dirk Hartogstraat 203
4812 GE Breda

T. 076 523 67 80
E. info@vancooth.nl
Particulieren hebben vaak de indruk dat een advocaat "duur" is: dat hoeft niet het geval te zijn. In de eerste plaats bieden wij de mogelijkheid van een gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dat gesprek kunt u het probleem schetsen aan ťťn van onze advocaten, die u aan zal kunnen geven wat een advocaat voor u kan betekenen en tevens een indicatie van de kosten kan geven. U hoeft daarvoor slechts een afspraak te maken zodat het gesprek kan plaats vinden op een dag en tijd die u goed uitkomt.
De mogelijkheid bestaat bovendien dat de particulier de advocaat niet helemaal zelf hoeft te betalen. De particulier kan in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en vermogen.
Naast de zuivere kosten van de advocaat (de door hem bestede tijd maal het uurtarief, vermeerderd met kantoorkosten en BTW) maakt de advocaat ook andere kosten in verband met opdrachten aan derden (denk aan deurwaarderskosten, kosten publicaties, griffierechten van de rechtbank) en mogelijk nog reis- en verblijfkosten. Als de cliŽnt in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, hoeft de cliŽnt ook sommige van die kosten niet helemaal zelf te betalen (dat geldt voor deurwaarderskosten en griffierechten). Sommige kosten - waaronder publicatiekosten - moeten echter wel volledig worden voldaan.

Degene die door een rechter in het ongelijk wordt gesteld, moet de proceskosten van de winnende partij vergoeden. Ook dat wordt niet vergoed door de gesubsidieerde rechtsbijstand. De proceskosten zijn altijd lager dan de werkelijke kosten van de advocaat, zodat de winnende partij er eigenlijk altijd op verliest.
Als sprake is van gesubsideerde rechtsbijstand, wordt achteraf getoetst of de subsidie terecht is toegekend. Dat is mede afhankelijk van het resultaat van de zaak. Daarbij wordt aangenomen dat als de cliŽnt meer dan de helft van het heffingsvrije vermogen krijgt toegewezen door de rechtbank (of op grond van een schikking), er geen recht bestaat op de subsidie.
Voor particulieren die niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand hanteren wij aangepaste tarieven.