Cursus Bewijsrecht

Van Cooth Advocatuur

Dirk Hartogstraat 203
4812 GE Breda

T. 076 523 67 80
E. info@vancooth.nl
De stelplicht en bewijslast zijn maatgevend voor het mogelijke slagen van uw procedure.

Cursus Bewijsrecht in de Praktijk
Wij bieden u - in nauwe samenwerking met mr. J.W. Westenberg, voormalig vice-president van de Vliegende Brigade  - een cursus van vier uur. Zowel mr. Westenberg als mr. Stein belichten de materie vanuit de praktijk, waardoor de cursist inzicht krijgt in zowel de optiek van de rechter  als van de advocaat.

Aandacht wordt besteed aan:
de plaats van het bewijsrecht;
stellen en bewijzen;
bewijsaanbod;
bewijsmiddelen;
getuigenbewijs;
bewijskracht en bewijswaardering;

Sprekers
Als docent treden op mr. H.A. Stein en mr. J,W. Westenberg. Beide hebben een grote expertise op het gebied van het burgerlijk procesrecht en zijn docent voor onder meer het Centrum Postdoctoraal Onderwijs van de Universiteit Nijmegen, Kluwer Opleidingen, SDU Juridische Opleidingen en Law @ Work.
Mr Westenberg is voormalig vice-president van de rechtbank 's-Gravenhage en mr. Stein is advocaat te Breda en als gastdocent verbonden aan de Universiteit Leiden.

Locatie en bereikbaarheid
De cursus kan worden gegeven op een door u bepaalde locatie, bij voorbeeld bij u op kantoor.  Daardoor is direct contact met de docent mogelijk.

Studiepunten
U draagt er zelf zorg voor dat aan deelname opleidingspunten worden toegekend in het kader van de Verordening Vakbekwaamheid middels presentielijsten voor aankomst en vertrek.

Kosten
De kosten bedragen voor een cursus van 3 uren met één spreker € 1.500,- (steeds excl. BTW en excl. reiskosten ad € 0,40 p/km) bij maximaal 20 deelnemers, €1.750,- bij maximaal 30 deelnemers en €2.000,- bij meer dan 30 deelnemers.
De kosten bedragen voor een cursus van 4 uren met beide sprekers € 2.400,- (steeds excl. BTW en excl. reiskosten ad € 0,40 p/km) bij maximaal 20 deelnemers, €2.750,- bij maximaal 30 deelnemers en €3.000,- bij meer dan 30 deelnemers

Materiaal
Het cursusmateriaal (syllabus) wordt u digitaal aangeleverd. U zorgt zelf voor tijdige verspreiding onder de deelnemers.

In House cursus
Indien u de voorkeur geeft aan een andere cursus op uw eigen kantoor kunt u ook contact opnemen met
Law @ Work B.V., e-mail info@lawatwork.nl.
Cursus in Corona-tijd

Er gaat niets boven een cursus op locatie. Als u ons meldt wat uw maximale capaciteit is, doen wij u graag een passende offerte.