Erfrecht

Van Cooth Advocatuur

Dirk Hartogstraat 203
4812 GE Breda

T. 076 523 67 80
E. info@vancooth.nl
Van Cooth Advocatuur adviseert ook ten aanzien van kwesties die betrekking hebben op erfrecht. Wij kunnen u - in nauwe samenwerking met uw of onze notaris - adviseren bij het opstellen van uw testament. Dat zal zich met name voordoen als er problemen te verwachten zijn, bijvoorbeeld vanwege erfgerechtigden uit verschillende huwelijken. Wij verlenen uiteraard ook bijstand in procedures met betrekking tot erfrechtelijke kwesties. 

Zo stonden wij de vrouw bij die werd aangesproken door één van de drie zonen uit het eerdere huwelijk van de man. Hoewel er sprake was van een testament met een langstlevende bepaling, wenste hij reeds uitbetaling van zijn erfdeel. Gezien de bewoordingen van het testament en de daaraan toe te kennen bedoeling van de erflater, zijn de aanspraken van de zoon zowel door de rechtbank als door het gerechtshof afgewezen (Hof Leeuwarden 16 april 2008, LJN:BD2970).
[<< Vorige][Volgende >>]